24 0

Posted by  in realizacje

Dźwig platformowy wyprodukowana zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE

Jedyny na rynku dźwig platformowy posiadający automatyczne drzwi kabinowe i szybowe. Nie wymaga zasilania trójfazowego tylko 230V dzięki czemu jest możliwość zainstalowania go w każdym domu. Posiada zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia oraz system dwustronnej komunikacji: kabina – pogotowie dźwigowe. Usuwa bariery architektoniczne przez co staje się idealnym rozwiązaniem dla osób starszych i niepełnosprawnych. Duży wybór wielkości kabin pozwala dostosować urządzenie nawet do bardzo nietypowych szybów.

stat4u